News
26. October 2008
Forskning.no: Borende robot på havets bunn
Seabed Rig AS vil ha boreprosessen på havets bunn, og har utviklet en robotisert boreplattform som gjør leteprosessen billigere og mer miljøvennlig.
Seabed Rig AS har jobbet i tre år for å utvikle en boreløsning som gjør leteprosessen enklere.

Nå er de i gang med å utvikle en robotisert, fjernstyrt boreplattform som kan innstalleres 3000 meter under overflaten, nede på havbunnen.

Plattformen plasseres ned i et modulisert system ved hjelp av et installeringsskip på overflaten. Hele prosessen fjernstyres så fra et skip på overflaten.

Må noe repareres, slipper man å sende folk ned manuelt for å reparere. Kostnadene blir også langt mindre ved at man slipper å engasjere leterigger.

Leteprosessen blir mer miljøvennlig og mindre risikabel ved å bruke robotteknologien.

Et skritt videre

Første delkomponent av riggen er allerede klar. Prototypen av en fullautomatisert og innkapslet rørtang (iron roughneck) i fullskala ble utstilt på Oljemessen i Stavanger tidligere i år.

Det er den første av fem kritiske komponentene som er klar. De andre skal bli ferdige i 2010, og prototypen skal testes ved IRIS.

3D-modell av den robotiserte, fjernstyrte
boreinstallasjonen


– Det er en lang vei å gå før teknologien kan kommersialiseres, forteller Lars Raunholt, Daglig leder i Seabed Rig AS.

Neste steg er å gå i gang med testingen og videreutviklingen av de resterende komponentene. Prosjektet vil koste cirka 50 millioner kroner og skal finansiere testing på land før de prøvers ut i basseng.

– Boreroboten skal ha den samme sikkerheten som ved tradisjonell leteboring, understreker Raunholt.

Veien til nordområdene

– Vi er positive og ser frem til den første kommersielle havbunnsboringen allerede i 2013, sier Raunholt.


 

– Vi er faktisk noen av de få i verden som jobber med denne teknologien.

Målet er å bygge opp et solid ingeniørmiljø i Stavanger og bli best på boreteknologi på havbunnen.

– Ser vi fremover, er konseptet vårt ypperlig egnet for nordområdene. Ved å ha hele boreprosessen på havets bunn slipper man store overflaterigger og problematikken rundt is og hardt vær.

– I fjern fremtid skal hele boreanlegget styres fra land.

– Like sikkert, mye rimeligere og med null utslipp, avslutter Raunholt.


Lars Raunholt, daglig leder foran prototypen
av den fullautomatiserte rørtangen. Det er
den aller første komponentenboreprosessen
 

Original source: www.forskning.no/artikler/2008/oktober/198569/print

ADDRESS

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS
KVÅLKROKEN 30
4323 SANDNES, NORWAY
CONTACT

PHONE: +47 913 50 499
EMAIL: MAIL@RDS.NO
FOLLOW US