News
26. August 2010
Teknisk Ukeblad: Se den autonome boreriggen
Første fullskala versjon av den autonome helautomatiske boreriggen Seabed Rig er under test på Forus utenfor Stavanger. Måler et at den skal stå på havbunnen.

ONS / FORUS:
Boreriggen Seabed Rig var en de fem nyvinningene som ble hedret under ONS Innovation Award.

Prosjektet, som har pågått siden 2006, har kommet fram til første store milepæl: Den testes ut i full skala.
 

Standard fartøy
Seabed Rig er designet for bruk til leteboring ned til reservoardybder på 3000 meter.

Den veier 260 tonn og kan sjøsettes fra et vanlig offshore konstruksjonsfartøyet. Boreslam og borekaks behandles om bord.
 

Tester funksjoner
Foreløpig testes kun at pipehandleren, den som henter rørene til borestrengen, virker sammen med heisen som holder borestrengen, og en automatisk roughneck, maskinen som skrur borestrengen sammen eller fra hverandre.
 

Verdens største
I tillegg er verdens største industrirobot på plass. Dens oppgave er å hente verktøy eller utføre andre arbeider på boredekket.

For denne maskinen, som kan løfte inntil tre tonn, har Seabed Rig fått utviklet en spesialhånd med tre fingre. Dette arbeidet har vært gjort i samarbeid med Stanford University i California og den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

Denne hånden er fullstendig autonom og beregner selv hvordan den skal holde verktøy eller andre enheter den skal håndtere.
 

Elektrisk
Seabed Rigs planer er å kunne få hele riggen ferdig inne 2014 og at den da vil være klar for bruk, først på land, siden kan den senkes ned i havet. Mye arbeid gjenstår, blant annet skal alt utstyr opereres elektrisk, i stedet for hydraulisk, som er tilfellet i dag.

– Vi oppnår større nøyaktighet med elektrisk drift, samtidig som vi slipper hydraulikk på havbunnen, sier Roald Valen i Seabed Rig.

I pipehandleren er det lagt inn sensorer som sørger for at rørene alltid holdes i vertikal stilling. Maksimal vekt som pipehandleren er 2,5 tonn.

Heisen, som under normal drift vil ha en topdrive, skal holde borestrengen. Den tåler vekter på 250 tonn.

For hele artikkel samt video: http://www.tu.no/olje-gass/article256404.ece

ADDRESS

CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES AS
KVÅLKROKEN 30
4323 SANDNES, NORWAY
CONTACT

PHONE: +47 913 50 499
EMAIL: MAIL@RDS.NO
FOLLOW US